Program izobraževanja in usposabljanja „Energetska učinkovitost in trajnost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP-jih) za energetske menedžerje in energetske strokovnjake“ je namenjen pridobivanju novih znanj in spretnosti s priznanim in certificiranim postopkom, ki prispevajo k večji energetski učinkovitosti MSP.

Program izobraževanja in usposabljanja je del ukrepov odobrenega evropskega projekta „Celovit okvir za krepitev zmogljivosti MSP za izboljšanje njihove energetske učinkovitosti - SMEmPower“, ki ga za Štajersko gospodarsko zbornico, partnerja projekta, izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo v okviru Horizon 2014–20.

Strateški cilj projekta SMEmPower je izboljšati in posodobiti znanje in zavedanje o varčevanju z energijo v malih in srednje velikih podjetjih z izobraževalnim procesom, ki je skupen sedmim državam, ki sodelujejo v projektu, da se pospeši izvajanje posegov in naložb v obstoječe objekte.

Vodja programa: dr. Tomaž Katrašnik, Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo