Programul propus reprezintă o componentă a colaborării UTC-N, în cadrul proiectului: A holistic framework for Empowering SME' s capacity to increase their energy efficiency. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului cadru European pentru cercetare și inovare Horizon 2020, prin mecanismul de finațare pentru IMM.
Obiectivul proiectului este de a susține IMM-urile din țările participante în proiect în realizarea de audituri energetice și implementarea soluțiilor propuse de acestea pentru îmbunătățirea perfomanțelor energetice.
Proiectul constă în implementarea de programe postuniversitare de Educație și Formare în domeniul eficienței energetice. Acțiunile vizează personalul IMM-urilor cu atribuții legate de managementul energetic al companiei. Absolvenții acestui program vor face parte dintr-o rețea profesională de specialiști, creată prin acest proiect, la nivel European.